Changeset 1948


Ignore:
Timestamp:
Aug 3, 2015 8:33:08 AM (7 years ago)
Author:
vondreele
Message:

modify SS special position code

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/GSASIIspc.py

  r1917 r1948  
  14721472        return A
  14731473       
   1474    def DoFrac():
   1475        delt2 = np.eye(2)*0.001
   1476        FSC = np.ones(2,dtype='i')
   1477        VFSC = np.ones(2)
   1478        CSI = [np.zeros((2),dtype='i'),np.zeros(2)]
   1479        if 'Crenel' in waveType:
   1480            dF = fracCrenel(tau,delt2[:1],delt2[1:]).squeeze()
   1481        else:
   1482            dF = fracFourier(tau,nH,delt2[:1],delt2[1:]).squeeze()
   1483        dFT = np.zeros_like(dF)
   1484        dFTP = []
   1485        for i in SdIndx:
   1486            sop = Sop[i]
   1487            ssop = SSop[i]
   1488            ssopinv = nl.inv(ssop[0])
   1489            mst = ssopinv[3][:3]
   1490            epsinv = ssopinv[3][3]
   1491            sdet = nl.det(sop[0])
   1492            ssdet = nl.det(ssop[0])
   1493            dtau = mst*(XYZ-sop[1])-epsinv*ssop[1][3]
   1494            dT = 1.0
   1495            if np.any(dtau%.5):
   1496                dT = np.tan(np.pi*np.sum(dtau%.5))
   1497            tauT = np.inner(mst,XYZ-sop[1])+epsinv*(tau-ssop[1][3])
   1498            fsc = np.ones(2,dtype='i')
   1499            if 'Crenel' in waveType:
   1500                dFT = fracCrenel(tauT,delt2[:1],delt2[1:]).squeeze()
   1501                fsc = [1,1]
   1502            else:   #Fourier
   1503                dFT = fracFourier(tauT,nH,delt2[:1],delt2[1:]).squeeze()
   1504                dFT = nl.det(sop[0])*dFT
   1505                dFT = dFT[:,np.argsort(tauT)]
   1506                dFT[0] *= ssdet
   1507                dFT[1] *= sdet
   1508                dFTP.append(dFT)
   1509           
   1510                if np.any(dtau%.5) and ('1/2' in SSGData['modSymb'] or '1' in SSGData['modSymb']):
   1511                    fsc = [1,1]
   1512                    CSI = [[[1,0],[1,0]],[[1.,0.],[1/dT,0.]]]
   1513                    FSC = np.zeros(2,dtype='i')
   1514                    return CSI,dF,dFTP
   1515                else:
   1516                    for i in range(2):
   1517                        if np.allclose(dF[i,:],dFT[i,:],atol=1.e-6):
   1518                            fsc[i] = 1
   1519                        else:
   1520                            fsc[i] = 0
   1521                    FSC &= fsc
   1522                    print SSMT2text(ssop).replace(' ',''),sdet,ssdet,epsinv,fsc
   1523        n = -1
   1524        for i,F in enumerate(FSC):
   1525            if F:
   1526                n += 1
   1527                CSI[0][i] = n+1
   1528                CSI[1][i] = 1.0
   1529       
   1530        return CSI,dF,dFTP
   1531       
   1532    def DoXYZ():
   1533        delt6 = np.eye(6)*0.001
   1534        if 'Fourier' in waveType:
   1535            dX = posFourier(tau,nH,delt6[:3],delt6[3:]) #+np.array(XYZ)[:,np.newaxis,np.newaxis]
   1536              #3x6x12 modulated position array (X,Spos,tau)& force positive
   1537            CSI = [np.zeros((6,3),dtype='i'),np.zeros((6,3))]
   1538        elif waveType == 'Sawtooth':
   1539            CSI = [np.array([[1,],[2,],[3,],[4,]]),np.array([[1.0,],[1.0,],[1.0,],[1.0,]])]
   1540        elif waveType == 'ZigZag':
   1541            CSI = [np.array([[1,],[2,],[3,],[4,]]),np.array([[1.0,],[1.0,],[1.0,],[1.0,]])]
   1542        XSC = np.ones(6,dtype='i')
   1543        dXTP = []
   1544        for i in SdIndx:
   1545            sop = Sop[i]
   1546            ssop = SSop[i]
   1547            xsc = np.ones(6,dtype='i')
   1548            ssopinv = nl.inv(ssop[0])
   1549            mst = ssopinv[3][:3]
   1550            epsinv = ssopinv[3][3]
   1551            sdet = nl.det(sop[0])
   1552            ssdet = nl.det(ssop[0])
   1553            dtau = mst*(XYZ-sop[1])-epsinv*ssop[1][3]
   1554            dT = 1.0
   1555            if np.any(dtau%.5):
   1556                dT = np.tan(np.pi*np.sum(dtau%.5))
   1557            tauT = np.inner(mst,XYZ-sop[1])+epsinv*(tau-ssop[1][3])
   1558            if waveType == 'Fourier':
   1559                dXT = posFourier(np.sort(tauT),nH,delt6[:3],delt6[3:])   #+np.array(XYZ)[:,np.newaxis,np.newaxis]
   1560            elif waveType == 'Sawtooth':
   1561                dXT = posSawtooth(tauT,delt4[0],delt4[1:])+np.array(XYZ)[:,np.newaxis,np.newaxis]
   1562            elif waveType == 'ZigZag':
   1563                dXT = posZigZag(tauT,delt4[0],delt4[1:])+np.array(XYZ)[:,np.newaxis,np.newaxis]           
   1564            dXT = np.inner(sop[0],dXT.T)
   1565            dXT = np.swapaxes(dXT,1,2)
   1566            dXT[:,:3,:] *= ssdet
   1567            dXTP.append(dXT)
   1568            if waveType == 'Fourier':
   1569                if np.any(dtau%.5) and ('1/2' in SSGData['modSymb'] or '1' in SSGData['modSymb']):
   1570                    xsc[3:6] = 0
   1571                    CSI = [[[1,0,0],[2,0,0],[3,0,0], [1,0,0],[2,0,0],[3,0,0]],
   1572                        [[1.,0.,0.],[1.,0.,0.],[1.,0.,0.], [1.,0.,0.],[1.,0.,0.],[1.,0.,0.]]]                   
   1573                    if '(x)' in siteSym:
   1574                        CSI[1][3:] = [1./dT,0.,0.],[-dT,0.,0.],[-dT,0.,0.]
   1575                        if 'm' in siteSym and len(SdIndx) == 1:
   1576                            CSI[1][3:] = [-dT,0.,0.],[1./dT,0.,0.],[1./dT,0.,0.]
   1577                    elif '(y)' in siteSym:
   1578                        CSI[1][3:] = [-dT,0.,0.],[1./dT,0.,0.],[-dT,0.,0.]
   1579                        if 'm' in siteSym and len(SdIndx) == 1:
   1580                            CSI[1][3:] = [1./dT,0.,0.],[-dT,0.,0.],[1./dT,0.,0.]
   1581                    elif '(z)' in siteSym:
   1582                        CSI[1][3:] = [-dT,0.,0.],[-dT,0.,0.],[1./dT,0.,0.]
   1583                        if 'm' in siteSym and len(SdIndx) == 1:
   1584                            CSI[1][3:] = [1./dT,0.,0.],[1./dT,0.,0.],[-dT,0.,0.]
   1585                    elif '(xy)' in siteSym:
   1586                        CSI[0] = [[1,0,0],[1,0,0],[2,0,0], [1,0,0],[1,0,0],[2,0,0]]
   1587                        CSI[1][3:] = [[1./dT,0.,0.],[1./dT,0.,0.],[-dT,0.,0.]]
   1588                elif np.allclose(dX[0,0,:],dXT[0,1,:]*sdet):
   1589                    if 'xy' in siteSym or '+-0' in siteSym:
   1590                        CSI[0][3:5] = [[12,0,0],[12,0,0]]
   1591                        CSI[1][3:5] = [[1.,0,0],[-sdet,0,0]]
   1592                        xsc[3:5] = 0
   1593                else:
   1594                    for i in range(3):
   1595                        if np.allclose(dX[i,i,:],dXT[i,i,:]*sdet):
   1596                            xsc[i] = 1
   1597                        else:
   1598                            xsc[i] = 0
   1599                        if np.allclose(dX[i,i+3,:],dXT[i,i+3,:]):
   1600                            xsc[i+3] = 1
   1601                        else:
   1602                            xsc[i+3] = 0
   1603                XSC &= xsc
   1604                print SSMT2text(ssop).replace(' ',''),sdet,ssdet,epsinv,xsc
   1605        n = -1
   1606        print XSC
   1607        for i,X in enumerate(XSC):
   1608            if X:
   1609                n += 1
   1610                CSI[0][i][0] = n+1
   1611                CSI[1][i][0] = 1.0
   1612       
   1613        return CSI,dX,dXTP
   1614       
   1615    def DoUij():
   1616        delt12 = np.eye(12)*0.0001
   1617        dU = posFourier(tau,nH,delt12[:6],delt12[6:])                  #Uij modulations - 6x12x12 array
   1618        CSI = [np.zeros((12,3),dtype='i'),np.zeros((12,3))]
   1619        USC = np.ones(12,dtype='i')
   1620        dUTP = []
   1621        for i in SdIndx:
   1622            sop = Sop[i]
   1623            ssop = SSop[i]
   1624            ssopinv = nl.inv(ssop[0])
   1625            mst = ssopinv[3][:3]
   1626            epsinv = ssopinv[3][3]
   1627            sdet = nl.det(sop[0])
   1628            ssdet = nl.det(ssop[0])
   1629            dtau = mst*(XYZ-sop[1])-epsinv*ssop[1][3]
   1630            dT = 1.0
   1631            if np.any(dtau%.5):
   1632                dT = np.tan(np.pi*np.sum(dtau%.5))
   1633            tauT = np.inner(mst,XYZ-sop[1])+epsinv*(tau-ssop[1][3])
   1634            usc = np.ones(12,dtype='i')
   1635            dUT = posFourier(tauT,nH,delt12[:6],delt12[6:])                  #Uij modulations - 6x12x49 array
   1636            dUijT = np.rollaxis(np.rollaxis(np.array(Uij2U(dUT)),3),3)    #convert dUT to 12x49x3x3
   1637            dUijT = np.rollaxis(np.inner(np.inner(sop[0],dUijT),sop[0].T),3)
   1638            dUT = np.array(U2Uij(dUijT))
   1639            dUT = dUT[:,:,np.argsort(tauT)]
   1640            dUTP.append(dUT)
   1641            if np.any(dtau%.5) and ('1/2' in SSGData['modSymb'] or '1' in SSGData['modSymb']):
   1642                CSI = [[[1,0,0],[2,0,0],[3,0,0],[4,0,0],[5,0,0],[6,0,0],
   1643                [1,0,0],[2,0,0],[3,0,0],[4,0,0],[5,0,0],[6,0,0]],
   1644                [[1.,0.,0.],[1.,0.,0.],[1.,0.,0.], [1.,0.,0.],[1.,0.,0.],[1.,0.,0.],
   1645                [1./dT,0.,0.],[1./dT,0.,0.],[1./dT,0.,0.], [1.,0.,0.],[1.,0.,0.],[1.,0.,0.]]]
   1646                if 'mm2(x)' in siteSym:
   1647                    CSI[1][9:] = [0.,0.,0.],[-dT,0.,0.],[0.,0.,0.]
   1648                    USC = [1,1,1,0,1,0,1,1,1,0,1,0]
   1649                elif '(xy)' in siteSym:
   1650                    CSI[0] = [[1,0,0],[1,0,0],[2,0,0],[3,0,0],[4,0,0],[4,0,0],
   1651                        [1,0,0],[1,0,0],[2,0,0],[3,0,0],[4,0,0],[4,0,0]]
   1652                    CSI[1][9:] = [[1./dT,0.,0.],[-dT,0.,0.],[-dT,0.,0.]]
   1653                    USC = [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]                             
   1654                elif '(x)' in siteSym:
   1655                    CSI[1][9:] = [-dT,0.,0.],[-dT,0.,0.],[1./dT,0.,0.]
   1656                elif '(y)' in siteSym:
   1657                    CSI[1][9:] = [-dT,0.,0.],[1./dT,0.,0.],[-dT,0.,0.]
   1658                elif '(z)' in siteSym:
   1659                    CSI[1][9:] = [1./dT,0.,0.],[-dT,0.,0.],[-dT,0.,0.]
   1660                for i in range(6):
   1661                    if not USC[i]:
   1662                        CSI[0][i] = [0,0,0]
   1663                        CSI[1][i] = [0.,0.,0.]
   1664                        CSI[0][i+6] = [0,0,0]
   1665                        CSI[1][i+6] = [0.,0.,0.]
   1666            else:                       
   1667                for i in range(6):
   1668                    if np.allclose(dU[i,i,:],-dUT[i,i,:]):
   1669                        usc[i] = 1
   1670                    else:
   1671                        usc[i] = 0
   1672                    if np.allclose(dU[i,i+6,:],dUT[i,i+6,:]):
   1673                        usc[i+6] = 1
   1674                    else:
   1675                        usc[i+6] = 0
   1676                if np.any(dUT[0,1,:]):
   1677                    if '4/m' in siteSym:
   1678                        CSI[0][6:8] = [[12,0,0],[12,0,0]]
   1679                        if ssop[1][3]:
   1680                            CSI[1][6:8] = [[1.,0.,0.],[-1.,0.,0.]]
   1681                            usc[9] = 1
   1682                        else:
   1683                            CSI[1][6:8] = [[1.,0.,0.],[1.,0.,0.]]
   1684                            usc[9] = 0
   1685                    elif '4' in siteSym:
   1686                        CSI[0][6:8] = [[12,0,0],[12,0,0]]
   1687                        CSI[0][:2] = [[11,0,0],[11,0,0]]
   1688                        if ssop[1][3]:
   1689                            CSI[1][:2] = [[1.,0.,0.],[-1.,0.,0.]]
   1690                            CSI[1][6:8] = [[1.,0.,0.],[-1.,0.,0.]]
   1691                            usc[2] = 0
   1692                            usc[8] = 0
   1693                            usc[3] = 1
   1694                            usc[9] = 1
   1695                        else:
   1696                            CSI[1][:2] = [[1.,0.,0.],[1.,0.,0.]]
   1697                            CSI[1][6:8] = [[1.,0.,0.],[1.,0.,0.]]
   1698                            usc[2] = 1
   1699                            usc[8] = 1
   1700                            usc[3] = 0               
   1701                            usc[9] = 0
   1702                    elif 'xy' in siteSym or '+-0' in siteSym:
   1703                        if np.allclose(dU[0,0,:],dUT[0,1,:]*sdet):
   1704                            print np.allclose(dU[0,0,:],dUT[0,1,:]*sdet),sdet
   1705                            CSI[0][4:6] = [[12,0,0],[12,0,0]]
   1706                            CSI[0][6:8] = [[11,0,0],[11,0,0]]
   1707                            CSI[1][4:6] = [[1.,0.,0.],[sdet,0.,0.]]
   1708                            CSI[1][6:8] = [[1.,0.,0.],[sdet,0.,0.]]
   1709                            usc[4:6] = 0
   1710                            usc[6:8] = 0
   1711                       
   1712                print SSMT2text(ssop).replace(' ',''),sdet,ssdet,epsinv,usc
   1713            USC &= usc
   1714        if not np.any(dtau%.5):
   1715            n = -1
   1716            for i,U in enumerate(USC):
   1717                if U:
   1718                    n += 1
   1719                    CSI[0][i][0] = n+1
   1720                    CSI[1][i][0] = 1.0
   1721
   1722        return CSI,dU,dUTP
   1723       
   1724    def DoUiso():
   1725        print 'Uiso'
   1726        delt4 = np.eye(4)*0.001
   1727       
  14741728    print 'super space group: ',SSGData['SSpGrp']
  14751729    CSI = {'Sfrac':[[[1,0],[2,0]],[[1.,0.],[1.,0.]]],
   
  15071761            SGOps.append([-op[0],-op[1]%1.])
  15081762            SSGOps.append([-sop[0],-sop[1]%1.])
  1509     #build set of sym ops around special poasition       
   1763    #build set of sym ops around special position       
  15101764    SSop = []
  15111765    Sop = []
   
  15251779    print 'special pos super operators: ',SSOpText
  15261780    #setup displacement arrays
  1527     tau = np.linspace(0,1,49,True)
  1528     delt2 = np.eye(2)*0.001
  1529     delt4 = np.eye(4)*0.001
  1530     delt6 = np.eye(6)*0.001
  1531     delt12 = np.eye(12)*0.0001
   1781    tau = np.linspace(-1,1,49,True)
  15321782    #make modulation arrays - one parameter at a time
  15331783    #site fractions
  1534     CSI['Sfrac'] = [np.zeros((2),dtype='i'),np.ones(2)]
  1535     if 'Crenel' in waveType:
  1536         dF = fracCrenel(tau,delt2[:1],delt2[1:]).squeeze()
  1537     else:
  1538         dF = fracFourier(tau,nH,delt2[:1],delt2[1:]).squeeze()
  1539     dFT = np.zeros_like(dF)
  1540     #positions       
  1541     if 'Fourier' in waveType:
  1542         dX = posFourier(tau,nH,delt6[:3],delt6[3:]) #+np.array(XYZ)[:,np.newaxis,np.newaxis]
  1543           #3x6x12 modulated position array (X,Spos,tau)& force positive
  1544         CSI['Spos'] = [np.zeros((6,3),dtype='i'),np.zeros((6,3))]
  1545     elif waveType == 'Sawtooth':
  1546         CSI['Spos'] = [np.array([[1,],[2,],[3,],[4,]]),np.array([[1.0,],[1.0,],[1.0,],[1.0,]])]
  1547     elif waveType == 'ZigZag':
  1548         CSI['Spos'] = [np.array([[1,],[2,],[3,],[4,]]),np.array([[1.0,],[1.0,],[1.0,],[1.0,]])]
   1784    CSI['Sfrac'],dF,dFTP = DoFrac()
   1785    #positions
   1786    CSI['Spos'],dX,dXTP = DoXYZ()       
  15491787    #anisotropic thermal motion
  1550     dU = posFourier(tau,nH,delt12[:6],delt12[6:])                  #Uij modulations - 6x12x12 array
  1551     CSI['Sadp'] = [np.zeros((12,3),dtype='i'),np.zeros((12,3))]
  1552        
  1553     FSC = np.ones(2,dtype='i')
  1554     VFSC = np.ones(2)
  1555     XSC = np.ones(6,dtype='i')
  1556     USC = np.ones(12,dtype='i')
  1557     dFTP = []
  1558     dXTP = []
  1559     dUTP = []
  1560     for i in SdIndx:
  1561         sop = Sop[i]
  1562         ssop = SSop[i]
  1563         fsc = np.ones(2,dtype='i')
  1564         xsc = np.ones(6,dtype='i')
  1565         ssopinv = nl.inv(ssop[0])
  1566         mst = ssopinv[3][:3]
  1567         epsinv = ssopinv[3][3]
  1568         sdet = nl.det(sop[0])
  1569         ssdet = nl.det(ssop[0])
  1570         dtau = mst*(XYZ-sop[1])-epsinv*ssop[1][3]
  1571         dT = 1.0
  1572         if np.any(dtau%.5):
  1573             dT = np.tan(np.pi*np.sum(dtau%.5))
  1574         tauT = np.inner(mst,XYZ-sop[1])+epsinv*(tau-ssop[1][3])
  1575         if waveType == 'Fourier':
  1576             dXT = posFourier(np.sort(tauT),nH,delt6[:3],delt6[3:])   #+np.array(XYZ)[:,np.newaxis,np.newaxis]
  1577         elif waveType == 'Sawtooth':
  1578             dXT = posSawtooth(tauT,delt4[0],delt4[1:])+np.array(XYZ)[:,np.newaxis,np.newaxis]
  1579         elif waveType == 'ZigZag':
  1580             dXT = posZigZag(tauT,delt4[0],delt4[1:])+np.array(XYZ)[:,np.newaxis,np.newaxis]           
  1581         dXT = np.inner(sop[0],dXT.T)
  1582         dXT = np.swapaxes(dXT,1,2)
  1583         dXT[:,:3,:] *= ssdet
  1584         dXTP.append(dXT)
  1585         if waveType == 'Fourier':
  1586             if np.any(dtau%.5) and ('1/2' in SSGData['modSymb'] or '1' in SSGData['modSymb']):
  1587                 CSI['Spos'] = [[[1,0,0],[2,0,0],[3,0,0], [1,0,0],[2,0,0],[3,0,0]],
  1588                     [[1.,0.,0.],[1.,0.,0.],[1.,0.,0.], [1.,0.,0.],[1.,0.,0.],[1.,0.,0.]]]                   
  1589                 if '(x)' in siteSym:
  1590                     CSI['Spos'][1][3:] = [1./dT,0.,0.],[-dT,0.,0.],[-dT,0.,0.]
  1591                     if 'm' in siteSym and len(SdIndx) == 1:
  1592                         CSI['Spos'][1][3:] = [-dT,0.,0.],[1./dT,0.,0.],[1./dT,0.,0.]
  1593                 elif '(y)' in siteSym:
  1594                     CSI['Spos'][1][3:] = [-dT,0.,0.],[1./dT,0.,0.],[-dT,0.,0.]
  1595                     if 'm' in siteSym and len(SdIndx) == 1:
  1596                         CSI['Spos'][1][3:] = [1./dT,0.,0.],[-dT,0.,0.],[1./dT,0.,0.]
  1597                 elif '(z)' in siteSym:
  1598                     CSI['Spos'][1][3:] = [-dT,0.,0.],[-dT,0.,0.],[1./dT,0.,0.]
  1599                     if 'm' in siteSym and len(SdIndx) == 1:
  1600                         CSI['Spos'][1][3:] = [1./dT,0.,0.],[1./dT,0.,0.],[-dT,0.,0.]
  1601                 elif '(xy)' in siteSym:
  1602                     CSI['Spos'][0] = [[1,0,0],[1,0,0],[2,0,0], [1,0,0],[1,0,0],[2,0,0]]
  1603                     CSI['Spos'][1][3:] = [[1./dT,0.,0.],[1./dT,0.,0.],[-dT,0.,0.]]
  1604                 for i in range(3):
  1605                     if not XSC[i]:
  1606                         CSI['Spos'][0][i] = [0,0,0]
  1607                         CSI['Spos'][1][i] = [0.,0.,0.]
  1608                         CSI['Spos'][0][i+3] = [0,0,0]
  1609                         CSI['Spos'][1][i+3] = [0.,0.,0.]
  1610             elif np.allclose(dX[0,0,:],dXT[0,1,:]*sdet):
  1611                 if 'xy' in siteSym or '+-0' in siteSym:
  1612                     CSI['Spos'][0][3:5] = [[12,0,0],[12,0,0]]
  1613                     CSI['Spos'][1][3:5] = [[1.,0,0],[-sdet,0,0]]
  1614                     xsc[3:5] = 0
  1615             else:
  1616                 for i in range(3):
  1617                     if np.allclose(dX[i,i,:],dXT[i,i,:]*sdet):
  1618                         xsc[i] = 1
  1619                     else:
  1620                         xsc[i] = 0
  1621                     if np.allclose(dX[i,i+3,:],dXT[i,i+3,:]):
  1622                         xsc[i+3] = 1
  1623                     else:
  1624                         xsc[i+3] = 0
  1625             XSC &= xsc
  1626            
  1627         fsc = np.ones(2,dtype='i')
  1628         if 'Crenel' in waveType:
  1629             dFT = fracCrenel(tauT,delt2[:1],delt2[1:]).squeeze()
  1630             fsc = [1,1]
  1631         else:
  1632             dFT = fracFourier(tauT,nH,delt2[:1],delt2[1:]).squeeze()
  1633             dFT = nl.det(sop[0])*dFT
  1634             dFT = dFT[:,np.argsort(tauT)]
  1635             dFT[0] *= ssdet
  1636             dFT[1] *= sdet
  1637             dFTP.append(dFT)
  1638        
  1639             if np.any(dtau%.5) and ('1/2' in SSGData['modSymb'] or '1' in SSGData['modSymb']):
  1640                 fsc = [1,1]
  1641                 CSI['Sfrac'] = [[[1,0],[1,0]],[[1.,0.],[1/dT,0.]]]
  1642                 for i in range(2):
  1643                     if not FSC[i]:
  1644                         CSI['Sfrac'][0][i] = [0,0]
  1645                         CSI['Sfrac'][1][i] = [0.,0.]
  1646             else:
  1647                 for i in range(2):
  1648                     if np.allclose(dF[i,:],dFT[i,:],atol=1.e-6):
  1649                         fsc[i] = 1
  1650                     else:
  1651                         fsc[i] = 0
  1652         FSC &= fsc
  1653            
  1654         usc = np.ones(12,dtype='i')
  1655         dUT = posFourier(tauT,nH,delt12[:6],delt12[6:])                  #Uij modulations - 6x12x49 array
  1656         dUijT = np.rollaxis(np.rollaxis(np.array(Uij2U(dUT)),3),3)    #convert dUT to 12x49x3x3
  1657         dUijT = np.rollaxis(np.inner(np.inner(sop[0],dUijT),sop[0].T),3)
  1658         dUT = np.array(U2Uij(dUijT))
  1659         dUT = dUT[:,:,np.argsort(tauT)]
  1660         dUTP.append(dUT)
  1661         if np.any(dtau%.5) and ('1/2' in SSGData['modSymb'] or '1' in SSGData['modSymb']):
  1662             CSI['Sadp'] = [[[1,0,0],[2,0,0],[3,0,0],[4,0,0],[5,0,0],[6,0,0],
  1663             [1,0,0],[2,0,0],[3,0,0],[4,0,0],[5,0,0],[6,0,0]],
  1664             [[1.,0.,0.],[1.,0.,0.],[1.,0.,0.], [1.,0.,0.],[1.,0.,0.],[1.,0.,0.],
  1665             [1./dT,0.,0.],[1./dT,0.,0.],[1./dT,0.,0.], [1.,0.,0.],[1.,0.,0.],[1.,0.,0.]]]
  1666             if 'mm2(x)' in siteSym:
  1667                 CSI['Sadp'][1][9:] = [0.,0.,0.],[-dT,0.,0.],[0.,0.,0.]
  1668                 USC = [1,1,1,0,1,0,1,1,1,0,1,0]
  1669             elif '(xy)' in siteSym:
  1670                 CSI['Sadp'][0] = [[1,0,0],[1,0,0],[2,0,0],[3,0,0],[4,0,0],[4,0,0],
  1671                     [1,0,0],[1,0,0],[2,0,0],[3,0,0],[4,0,0],[4,0,0]]
  1672                 CSI['Sadp'][1][9:] = [[1./dT,0.,0.],[-dT,0.,0.],[-dT,0.,0.]]
  1673                 USC = [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]                             
  1674             elif '(x)' in siteSym:
  1675                 CSI['Sadp'][1][9:] = [-dT,0.,0.],[-dT,0.,0.],[1./dT,0.,0.]
  1676             elif '(y)' in siteSym:
  1677                 CSI['Sadp'][1][9:] = [-dT,0.,0.],[1./dT,0.,0.],[-dT,0.,0.]
  1678             elif '(z)' in siteSym:
  1679                 CSI['Sadp'][1][9:] = [1./dT,0.,0.],[-dT,0.,0.],[-dT,0.,0.]
  1680             for i in range(6):
  1681                 if not USC[i]:
  1682                     CSI['Sadp'][0][i] = [0,0,0]
  1683                     CSI['Sadp'][1][i] = [0.,0.,0.]
  1684                     CSI['Sadp'][0][i+6] = [0,0,0]
  1685                     CSI['Sadp'][1][i+6] = [0.,0.,0.]
  1686         else:                       
  1687             for i in range(6):
  1688                 if np.allclose(dU[i,i,:],-dUT[i,i,:]):
  1689                     usc[i] = 1
  1690                 else:
  1691                     usc[i] = 0
  1692                 if np.allclose(dU[i,i+6,:],dUT[i,i+6,:]):
  1693                     usc[i+6] = 1
  1694                 else:
  1695                     usc[i+6] = 0
  1696             if np.any(dUT[0,1,:]):
  1697                 if '4/m' in siteSym:
  1698                     CSI['Sadp'][0][6:8] = [[12,0,0],[12,0,0]]
  1699                     if ssop[1][3]:
  1700                         CSI['Sadp'][1][6:8] = [[1.,0.,0.],[-1.,0.,0.]]
  1701                         usc[9] = 1
  1702                     else:
  1703                         CSI['Sadp'][1][6:8] = [[1.,0.,0.],[1.,0.,0.]]
  1704                         usc[9] = 0
  1705                 elif '4' in siteSym:
  1706                     CSI['Sadp'][0][6:8] = [[12,0,0],[12,0,0]]
  1707                     CSI['Sadp'][0][:2] = [[11,0,0],[11,0,0]]
  1708                     if ssop[1][3]:
  1709                         CSI['Sadp'][1][:2] = [[1.,0.,0.],[-1.,0.,0.]]
  1710                         CSI['Sadp'][1][6:8] = [[1.,0.,0.],[-1.,0.,0.]]
  1711                         usc[2] = 0
  1712                         usc[8] = 0
  1713                         usc[3] = 1
  1714                         usc[9] = 1
  1715                     else:
  1716                         CSI['Sadp'][1][:2] = [[1.,0.,0.],[1.,0.,0.]]
  1717                         CSI['Sadp'][1][6:8] = [[1.,0.,0.],[1.,0.,0.]]
  1718                         usc[2] = 1
  1719                         usc[8] = 1
  1720                         usc[3] = 0               
  1721                         usc[9] = 0
  1722                 elif 'xy' in siteSym or '+-0' in siteSym:
  1723                     if np.allclose(dU[0,0,:],dUT[0,1,:]*sdet):
  1724                         print np.allclose(dU[0,0,:],dUT[0,1,:]*sdet),sdet
  1725                         CSI['Sadp'][0][4:6] = [[12,0,0],[12,0,0]]
  1726                         CSI['Sadp'][0][6:8] = [[11,0,0],[11,0,0]]
  1727                         CSI['Sadp'][1][4:6] = [[1.,0.,0.],[sdet,0.,0.]]
  1728                         CSI['Sadp'][1][6:8] = [[1.,0.,0.],[sdet,0.,0.]]
  1729                         usc[4:6] = 0
  1730                         usc[6:8] = 0
  1731                    
  1732             print SSMT2text(ssop).replace(' ',''),sdet,ssdet,epsinv,usc
  1733         USC &= usc
  1734     if not np.any(dtau%.5):
  1735         n = -1
  1736         for i,U in enumerate(USC):
  1737             if U:
  1738                 n += 1
  1739                 CSI['Sadp'][0][i][0] = n+1
  1740                 CSI['Sadp'][1][i][0] = 1.0
  1741         if waveType == 'Fourier':
  1742             n = -1
  1743             for i,X in enumerate(XSC):
  1744                 if X:
  1745                     n += 1
  1746                     CSI['Spos'][0][i][0] = n+1
  1747                     CSI['Spos'][1][i][0] = 1.0
  1748         n = -1
  1749         for i,F in enumerate(FSC):
  1750             if F:
  1751                 n += 1
  1752                 CSI['Sfrac'][0][i] = n+1
  1753                 CSI['Sfrac'][1][i] = 1.0
  1754             else:
  1755                 CSI['Sfrac'][0][i] = 0
  1756                 CSI['Sfrac'][1][i] = 0.
   1788    CSI['Sadp'],dU,dUTP = DoUij()
  17571789    CSI['Spos'][0] = orderParms(CSI['Spos'][0])
  17581790    CSI['Sadp'][0] = orderParms(CSI['Sadp'][0])           
  17591791    if debug:
  1760         return CSI,[tau,tauT],[dF,dFTP],[dX,dXTP],[dU,dUTP]
   1792        return CSI,[tau,tau],[dF,dFTP],[dX,dXTP],[dU,dUTP]
  17611793    else:
  17621794        return CSI
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.